Có rất nhiều cách trẻ em có thể học đọc. Một trường học giúp trẻ học đọc là bằng cách dạy ‘ngữ âm’. Tìm hiểu những gì phiền phức về ngữ âm và cách bạn có thể giúp trẻ học về chữ cái và âm thanh.

Ngữ âm là gì?

Phonics là một cách để dạy tiếng Anh đọc và viết mà tập trung vào mối quan hệ giữa các chữ cái (và kết hợp các chữ cái) và các âm thanh trong lời nói. Có 44 âm thanh tạo nên ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng chỉ có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Âm giai điệu bắt đầu với âm thanh đơn giản, ví dụ như âm thanh ‘b’ trong ‘túi’ hoặc ‘a’ trong kiến. Trẻ em

Có rất nhiều cách trẻ em có thể học đọc. Một trường học giúp trẻ học đọc là bằng cách dạy ‘ngữ âm’. Tìm hiểu những gì phiền phức về ngữ âm và cách bạn có thể giúp trẻ học về chữ cái và âm thanh.

Ngữ âm là gì?

Phonics là một cách để dạy tiếng Anh đọc và viết mà tập trung vào mối quan hệ giữa các chữ cái (và kết hợp các chữ cái) và các âm thanh trong lời nói. Có 44 âm thanh tạo nên ngôn ngữ tiếng Anh, nhưng chỉ có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh.

Âm giai điệu bắt đầu với âm thanh đơn giản, ví dụ như âm thanh ‘b’ trong ‘túi’ hoặc ‘a’ trong kiến. Trẻ em sau đó tiến tới âm thanh được tạo ra bởi sự kết hợp các chữ cái, ví dụ như ‘sh’ trong ‘shop’. Một khi trẻ em có thể nghe và nói những âm thanh các chữ cái làm cho họ đã sẵn sàng để pha trộn chúng để tạo thành từ đơn giản khi học tiếng anh cho trẻ tại trung tâm Alisa. Nếu một đứa trẻ nghe ‘bu-s’ như ba âm thanh riêng biệt, chúng có thể trộn chúng để nói ‘xe buýt’.

Khi trẻ em có thể kết hợp các chữ cái hoặc nhóm các chữ cái với âm thanh, chúng có thể đọc được nhiều từ.

Tất cả những gì phiền phức về?

Trong quá khứ đã có cuộc tranh luận về cách tốt nhất để dạy đọc, với ngữ âm dựa trên giảng dạy rõ ràng so với cách tiếp cận khác.

Phonics là công cụ tuyệt vời để giúp người đọc bắt đầu làm việc và phát âm các từ. Để trở thành độc giả hiệu quả, trẻ em cũng cần phải hiểu những từ mà họ đọc có nghĩa là gì – không chỉ nói chính xác chúng.

Ở Úc, ngữ âm là một phần của chương trình giảng dạy quốc gia. Các trường học sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp cho việc dạy đọc mà dạy rõ ràng ngữ âm, và cũng khuyến khích sự thành thạo, hiểu biết từ vựng và hiểu.

Giúp con bạn với ngữ âm

Bạn không cần phải là một chuyên gia để giúp con bạn phát triển kiến ​​thức và kỹ năng ngữ âm của họ. Dưới đây là một số điều đơn giản bạn có thể thử:

  • Cố gắng đọc sách với con của bạn mỗi ngày – đọc cho trẻ nghe, đọc sách và đọc to chúng.
  • Phát âm từ với con bạn trong khi đọc cùng nhau.
  • Hãy hỏi giáo viên của con bạn xem họ đang làm gì trong lớp và cách bạn có thể hỗ trợ việc học của họ ở nhà.
  • Thử chơi các trò chơi chữ / chữ, như I-Spy, Junior Scrabble và Boggle.
  • Chỉ ra và nói chuyện với con bạn về những từ ‘bất thường’ mà chúng bắt gặp, như ‘đã nói’, ‘không’, ‘là’, và ‘là’ – với những từ bất thường, một số hoặc tất cả các chữ cái không đại diện cho chúng nhất thường được sử dụng âm thanh, vì vậy họ khó khăn hơn để ‘âm thanh ra’.
  • Khen ngợi và khuyến khích! Hãy để con bạn biết bạn tự hào về việc đọc và ca ngợi chúng vì nỗ lực của chúng.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY